Søk:
Siste 14 saker:
Mindeks
Kontakt oss
Om FMD
Utførelse
Tempo
Samklang
Repetisjoner
Ordliste
Verdier
Notasjon
Intro
Intervall
Diverse
Dynamikk

Se alle saker

Arkiv

Mindeks! En måte å søke etter melodier!
09.03.2005 av fef
Hender det at du leter etter en melodi du ikke kjenner tittelen på? Eller hvem som har laget den? Da er det ikke alltid lett å finne ut av det. Ofte må du kanskje nynne den for andre, og håpe at de kan den. Dette problemet er løst med Mindeks! (Mindeks står for Melodi-Indeks). Dette er en database som inneholder et slags fingeravtrykk av selve melodilinjen, og dette kan du søke på!   [Les mer...]
Kontakt Frivold Musikk og Data
02.12.2004
  [Les mer...]
Notekurs
01.12.2004 av http://www.friv
Jeg har laget et lite notekurs som musikkinteresserte kan følge her direkte på nettet.   [Les mer...]
Frivold Musikk og Data
30.11.2004
I 1995 opprettet jeg firmaet Frivold Musikk og Data under navnet Frivold Dataservice.   [Les mer...]
Utførelse
25.11.2004

Komponisten vil gjerne bestemme hvordan musikken skal spilles. Tabellen under viser en liste over noen få utvalgte uttrykk innen sang.

  [Les mer...]
Tempo
25.11.2004

Komponisten vil gjerne bestemme hvor fort musikken skal spilles. Hastigheten til et stykke kan noteres på flere måter. Tabellen under viser en liste over de mest brukte tempomarkeringene. Det kommer vel antagelig ikke som et sjokk på dere at også disse uttrykkene er italienske...

  [Les mer...]
Samklang
25.11.2004

Før du leser dette kapitlet bør du lese om intervaller.

  [Les mer...]
Repetisjoner
25.11.2004

En melodi inneholder gjerne temaer som spilles flere ganger. For å slippe å skrive notene om igjen flere ganger brukes det ofte repetisjonstegn.

  [Les mer...]
Noteverdier
25.11.2004
Mange synes dette med noteverdier er vanskelig og forvirrende, men jeg har tenkt å gi deg en garanti. Hvis du fortsetter å lese, vil du i løpet av ti minutter være i stand til å lese alle typer melodirytmer - ellers gir du meg 1.000.000,- kroner!   [Les mer...]
Notasjon
25.11.2004
  [Les mer...]
Introduksjon
25.11.2004
Jeg har nå lagt ut et notekurs, som kan brukes til selvstudium.   [Les mer...]
Intervaller
25.11.2004

Et intervall er avstanden mellom to toner, målt i for eksempel klavertangenter. For eksemel er avstanden fra en tangent til den neste et halvt tonetrinn (eller halvtone) (som mellom C og Ciss, eller E og F). Avstanden mellom to tangenter derimot kalles for et helt tonetrinn (heltone).   [Les mer...]

Diverse
25.11.2004
I dette kapitlet legger jeg inn det som ikke hadde noe i de andre kapitlene å gjøre.   [Les mer...]
Dynamikk og styrkegrader
24.11.2004
Dynamikk er rett og slett variasjoner i lydstyrken. De dynamiske virkningene angis gjerne med en kombinasjon av svak og sterk.   [Les mer...]
Powered by Frivold Musikk og Data ©2004