Søk:
Siste 14 saker:
Mindeks
Kontakt oss
Om FMD
Utførelse
Tempo
Samklang
Repetisjoner
Ordliste
Verdier
Notasjon
Intro
Intervall
Diverse
Dynamikk

Se alle saker

Lagt ut: 24.11.2004

Dynamikk og styrkegrader

Piano er italiensk og betyr svak*). Forte betyr kraftig, og disse ordene er kanskje mest brukt. Tåler dere et italiensk ord til? (Sikkert!) Ordet mezzo betyr nemlig middels. For å slippe å skrive så mye i notebildet er disse ordene blitt forkortet til p, f og m.

 

 

Dynamikksymboler:

Symbol
står for betyr
ppp
pianississimo utrolig svakt!
pp
pianissimo uvært svakt
p
piano svakt
mp
mezzopiano middels svakt
mf
mezzoforte middels kraftig
f
forte kraftig
ff
fortissimo svært kraftig
fff
fortississimo utrolig kraftig

 

Legg merke til forlengelsen -issimo som pussig nok er italienernes måte å si kjempe- på. Fortissississimo betyr altså kjempekjempekjempekraftig. Det finnes også noen andre utrykk og forkortelser: f.eks. fp, fortepiano, som betyr kraftig og så svakt like etterpå.

Vi behøver ikke skifte plutselig fra et dynamisk nivå til et annet. Neida! det finnes nemlig muligheter for en komponist til å fortelle utøverne at de skal gjøre en gradvis endring fra svakt til kraftig. Dette kalles crescendo, (ofte forkortet til cresc.). Det motsatte symbolet, som betyr gradvis svakere kalles et decrescendo (decresc), eller et diminiendo (dimin, eller dim). Jeg er sikker på at du vet hvor disse ordene kommer fra, uten hjelp fra meg! I notebildet blir dette gjerne notert slik:

 

 

*) Nyhet! KrafigSvak® Oppgrader nå!

Når klaveret heter piano på engelsk (brukes jo også på norsk) kommer det også fra italiensk. Før klaveret ble oppfunnet, hadde man gjerne en cembalo i dagligstuen. Cembaloen har en skuffende mangel: Uansett hvor hardt eller forsiktig du trykker ned tangenten, blir lyden nøyaktig like kraftig. Til du ødelegger det. Da klaveret dukket opp var den største attraksjonen at man kunne skifte styrkegrad mens man spilte! Under markedsføringen av dette geniale produktet la man vekt på disse egenskaper, og ga det nye instrumentet navnet KrafigSvak®, eller Fortepiano, som det het på italiensk. Senere, etter en del feilkommunikasjon, ble navnet snudd til pianoforte. Og enda senere, ble det av hastverksgrunner kortet ned til bare pianoPowered by Frivold Musikk og Data ©2004