Søk:
Siste 14 saker:
Mindeks
Kontakt oss
Om FMD
Utførelse
Tempo
Samklang
Repetisjoner
Ordliste
Verdier
Notasjon
Intro
Intervall
Diverse
Dynamikk

Se alle saker

Lagt ut: 25.11.2004

Utførelse

Symbol betyr
a cappella sang uten musikk-akkopagnement
alla breve halvnotene telles (2/2-takt)
ancora (volta) igjen, en gang til
(con) bocca chiusa (med) lukket munn, nynning
con med
e, ed og
fermate hviletegn over noter, pause, opphold
glissando glidende
legato bundet
ma men
non ikke
o, ossia

eller

ottava, 8va

oktav, dvs en oktav høyere enn notert

ottava bassa, 8ba bass oktav, en oktav lavere enn notert
prima vista ved første blikk, rett fra bladet
senza uten
solo alene
staccato med adskilte toner (motsatt av legato)
tranquillo rolig
tutti alle, motsatt solo
un, una en
unison alle synger / spiller det samme
vibrato skjelving
vox, voce røst, stemme

 

Det finnes også noen tilleggsord for å forsterke meningen:

Symbol betyr
assai meget, temmelig
ma non troppo men ikke for meget
molto meget
meno mindre
più mer
poco litt
sempre alltid, stadig

 

Dette ble mange nye uttrykk, men ikke fortvil, dere trenger ikke å kunne alle med en gang. De viktigste er a capella, fermate, prima vista, solo og tutti. Kikk etter om det er noen av de andre du selv tror er nyttige.

 

Flere ord og uttrykk kan du finne i denne alfabetiske ordlista.Powered by Frivold Musikk og Data ©2004