Søk:
Siste 14 saker:
Mindeks
Kontakt oss
Om FMD
Utførelse
Tempo
Samklang
Repetisjoner
Ordliste
Verdier
Notasjon
Intro
Intervall
Diverse
Dynamikk

Se alle saker

Lagt ut: 25.11.2004

Notasjon

Noter / toner

Hva er forskjellen på noter og toner? En note er en nedskrevet tone. Det er alt. Tonen er altså lyden.

All lyd oppstår på grunn av svingninger, men det som skiller en tone fra hvilken som helst annen lyd (f.eks. et smell i døren) er at tonen har svingninger i en regelmessig og kontrollert form. En tone har en bestemt tonehøyde og det tilsvarer et bestemt antall svingninger i sekundet. Dette er ren og skjær fysikk altså! Det er laget en internasjonal standard for felles tonehøyde. Dette kalles kammertonen. Alle andre toner settes i forhold til kammertonen. Kammertonen er satt til den tonen man får med et svingetall på 440 Hz, dvs 440 svingninger pr. sekund. Denne tonen kalles A, (eller enstrøken A)

 

Linjesystemet

Grunnleggende for vår måte å skrive musikk på er et linjesystem med fem linjer. Vi kan plassere notene eller mellom linjene. Se eksempelet under:

Jo høyere en note er plassert i notesystemet, desto høyere (NB ikke sterkere) skal den klinge.

 

Hjelpelinjer

Hjelpelinjer brukes når vi skal skrive noter som kommer enten høyere eller lavere enn det vi får plass til innenfor de opprinnelig fem linjene.

 

Tonenavn

Notenavnene følger nesten alfabetet:

A H C D E F G

Opprinnelig ble tonen H kalt for B, slik at alfabetet ble fulgt helt riktig. I utenlandsk musikk er det dessuten vanlig at den heter B. (Det vi i Norge kaller b blir da kalt for Bb)

Eksemplet under viser hvordan notene blir plassert i notesystemet. Når en note plasseres på en linje, blir den neste plassert på mellomrommet over. Når alle sju notenavnene er brukt opp, begynner man forfra igjen. Den nye noten med samme navn er den samme tonen, bare en gang "lysere".

C - C

 Powered by Frivold Musikk og Data ©2004