Søk:
Siste 14 saker:
Mindeks
Kontakt oss
Om FMD
Utførelse
Tempo
Samklang
Repetisjoner
Ordliste
Verdier
Notasjon
Intro
Intervall
Diverse
Dynamikk

Se alle saker

Lagt ut: 25.11.2004

Noteverdier

Hittil har vi snakket litt om tonehøyder, men vi vet ennå ikke hvor lenge en tone skal vare i tid. For å skrive dette i noteskrift brukes det notetegn med forskjellig utseende til å angi forskjellig noteverdi. Dette er basert på et århundrelangt system, der prinsippet er halvering av tidslengder. Utgangspunktet er en helnote som varer en hel takt. Den kan underdeles på forskjellige måter:

Helnote
Halvnote
Firedelsnote
Åttedelsnote
Sekstendelsnote
Trettitodelsnote
osv...  

En helnote klinger dobbelt så lenge som en halvnote, og fire ganger lengre enn firedelsnoten. Varigheten til en tone er alltid målt i forhold til andre noter.
    Legg merke til at flere åttedelsnoter, sekstendelsnoter osv. kan legges sammen som vist under:


Øvelse
Tell høyt en to tre fir' med jevn fart. På hver "ener" klapper du i hendene. Du spiller nå helnoter. Fortsett å telle jevnt, men klapp på slagene en og tre. Nå spiller du halvnoter. Prøv å spille firedelsnoter og åttedelsnoter (tips: klapp dobbelt så fort som det du teller).

Prøv nå å spille denne rytmen:

Pauser

Musikk består av både lyd og stillhet. Stillheten i musikken beskrives med egne pausetegn, som tilsvarer noteverdiene:

Helpause
Halvpause
Firedelspause
Åttedelspause
Sekstendelspause
Trettitodelspause
osv...  


Fermate

Dette er et lite tegn med slik makt at den kan bringe en hvilken som helst rytme du synger til en knasende stopp. Den er som regel plassert over en notem hvor som helst i musikken, og forteller deg at du skal stoppe opp og holde på tonen. Hvor lenge? Så lenge du vil! (Eller til dirigenten veiver med armene for å få dere til å fortsette å synge...)


Her er ikke kurset helt ferdig ennå. Jeg vil etter hvert oppdatere denne artikkelen om følgende emner:

Bindebuer

Punktering

Bindebue eller punktering?

Trioler, og andre -iolerPowered by Frivold Musikk og Data ©2004