Nyheter fra NARF


NARF (Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening) har som formål å fremme de autoriserte regnskapsføreres faglige, økonomiske og sosiale interesser.

Foreningen har medlemsfokus og retter sin hovedvirksom

het mot fagarbeidet, myndighetskontakt og øvrig relasjonsarbeid. Kvalitetskontrollen gjennomføres av NARF etter retningslinjer for sammarbeid, regulert i egen avtale med Kredittilsynet. Den øvrige serviceproduksjonen (informasjon, fagsupport, kursvirksomheten, avtaleverket, kvalitetssikringssystemet, mv.) er organisert i NARF Ekstra AS. Administrasjonen er organisert i tre team med en administrativ støttefunksjon og omfatter 25 årsverk.


$errorCode = 23
xml_error_string() = EntityRef: expecting ';'
xml_get_current_line_number() = 218
xml_get_current_column_number() = 40
xml_get_current_byte_index() = 7400
 
 Image
  Kontoradresse
  Ringveien 54
  3226 Sandefjord
     Image
  Telefon
  98 20 99 20 /   98 20 99 21
          Image
  Epost
  lcf (a) frivold.no
  fef (a) frivold.no