Grafiske rapporter


Siden 1993 har vi gitt grafisk presentasjonen av regnskapene. Vi har fått meget god tilbakemelding på dette, da det selvsagt er mye lettere å se utviklingen ut fra en grafisk framstilling, enn å sitte med de "tørre tallene" i en liste.

Rapporten har også en nøkkeltallsanalyse, som gjør at man enkelt kan følge utviklingen i firmaet fra periode til periode.

Her finner du en demonstrasjon av denne grafiske regnskapsrapporten.

 

                  
 
 Image
  Kontoradresse
  Ringveien 54
  3226 Sandefjord
     Image
  Telefon
  98 20 99 20 /   98 20 99 21
          Image
  Epost
  lcf (a) frivold.no
  fef (a) frivold.no