Frister fra skatteetatenBedriftskalender fra Skatteetaten. Her kan du holde deg oppdatert på hvilke frister som gjelder utover i året.


Røde datoer
viser frister som har passert.
Gule datoer viser frister som snart går ut.
Grønne datoer viser frister som er litt lenger fram i tid.
 


Unable to open RSS Feed http://www.skatteetaten.no/no/RSS-Feed/Skattekalender-for-naringsdrivende/?feed=bedriftkalender/ with error HTTP ERROR: 404, exiting 
 Image
  Kontoradresse
  Ringveien 54
  3226 Sandefjord
     Image
  Telefon
  98 20 99 20 /   98 20 99 21
          Image
  Epost
  lcf (a) frivold.no
  fef (a) frivold.no