Rådgivning


Vi ser en sammenheng mellom bedriftsøkonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse, kvalitetsstyring og logistikk. For å benytte seg av vår økonomiske rådgivning er det forøvrig ikke noe krav til at vi skal føre regnskapet.
 

Bedriftsetablering: Dersom du trenger hjelp til å etablere et foretak kan vi bistå med råd, og hjelp til utfylling av skjemaer.


Skatteplanlegging: Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være vurderingsprinsipper for fastsettelse av varelager, riktig tidspunkt for investering, eller valg av fornuftig investeringsprofil. 

Budsjettering:
Skal regnskapsinformasjonen bli et virkelig godt styringsverktøy er det viktig at man stadig kan sammenligne reultatene med et grundig utarbeidet budsjett. Vi hjelper deg med dette, for at du kan få den rette informasjonen i tide, slik at du kan nå dine mål. 

Regnskapsanalyse:
Vi foretar fullstendig regnskapsanalyse av dine regnskapstall med beregning av blant annet: omløpshastighet på varelager og kundefordringer, gjennomsnittlig kredittid, rentabilitet og soliditet. Finansiering: Vi kan gi deg veiledning i finansieringsmåter og -muligheter, og bistå deg med utfylling av lånesøknader. 

HMS:
Vi kan utarbeide håndbok for helse, miljø og sikkerhet. Vi er ikke spesialister på alt, men arbeider ut fra et helhetlig syn, og kan knytte til oss fagkompetanse på områder hvor vi selv ikke er spesialister.

Logistikk: God logistikk, eller material- og produksjonsstyring, kan gi deg betydelige besparelser årlig, ved å foreta en kapitalrasjonalisering, med forholdsvis enkle metoder og forbedringer. 

Hvor stor kapital har du bundet i varelageret? 
Hvor stor kapital har du bundet i varer under produksjon? 
Hva er omløpshastigheten på varelageret? 
Hva er gjennomløpshastigheten i produksjonsavdelingen?

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med å analysere.

Kvalitetstyring karakteriseres som det forsømte konkurransevåpen og effektiviseringsverktøy. Kvalitets-tanken må gjennomsyre hele organisasjonen, fra topp til bunn.

Redusert vrakandel for eksempel reduserer en tilsvarende produksjonsøkning, uten å ansette nye medarbeidere. Reduser feilkostnadene ved å øke de forebyggende kostnadene. Dette medfører en reduksjon i de totale kvalitetskostnadene og gir en betydelig økning av overskuddet. Vi kan hjelpe deg med å lage et fornuftig kvalitetsikringsopplegg.


 
 Image
  Kontoradresse
  Ringveien 54
  3226 Sandefjord
     Image
  Telefon
  98 20 99 20 /   98 20 99 21
          Image
  Epost
  lcf (a) frivold.no
  fef (a) frivold.no