Regnskap


Vi har spesialisert oss på totalservice innen regnskap og økonomi. Samarbeidet med oss er tilsiktet økt inntjening og soliditet hos klienten. Prisnivået er rimelig, og i takt med bransjen ellers. Ta kontakt for prisinformasjon.

Regnskapet føres hovedsaklig i to-månedlige terminer, men etter ønske fører vi gjerne i regnskapet månedlig. I første omgang er vi til for mindre og mellomstore bedrifter, og trives i samarbeid med disse! Vi fører for produksjonsbedrifter, forretninger, håndverkere, transportfirmaer, konsulenter og andre tjenesteytende yrker. Vi fører finans- og driftsregnskap, kunde- og leverandørreskontro og, dersom det trenges, avdelings- og prosjektregnskap. Årsoppgjør, selvangivelse og skattebergning er en naturligvis en del av regnskapsførignen, særlig for private foretak. For aksjeselskaper og andre revisorpliktige foretak er det naturlig at revisoren foretar dette.

Primært utfører vi oppdragene på vårt eget kontor. Imidlertid reiser vi også ut til klientene og utfører arbeidet på oppdragsgivers eget kontor.

En hovedoppgave for oss er å finne frem til en samarbeidsmåte som begge parter er best tjent med, slik at vi slipper å gjøre en del operasjoner to ganger. Som eksempel på dette kan nevnes at dersom klienten selv fakturerer, prøver vi å finne fram til en samarbeidsmåte som gjør at vi slipper å taste inn de samme dataene som klienten tidligere har måttet fylle ut. Dette har vi god erfaring med, og denne samarbeidsformen gjelder ikke bare fakturering.
 


 
 Image
  Kontoradresse
  Ringveien 54
  3226 Sandefjord
     Image
  Telefon
  98 20 99 20 /   98 20 99 21
          Image
  Epost
  lcf (a) frivold.no
  fef (a) frivold.no